Skip to content

Om oss

Inga jobb är för stora eller små för oss, och du kan räkna med oss i alla väder och timmar på dygnet. 365 Bemanning AB är ansluten till Transportarbetarförbundet och det betyder att alla våra anställda omfattas av de regler som förhandlats fram av arbetsmarknadens parter. 

Hur vi jobbar

Fas 1. Researchmöte Representanter från 365 Bemanning AB besöker er för att gå igenom ert behov av personal och uppdragen storlek och art. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kommer vi riskbedöma uppdraget: rutten, terminalen, era bilar mm. allt för att säkerställa att vi och ni har rätt förutsättningar för ett lyckat samarbete. 

Fas 2. Planering och avtalsmöte När vi vet behovet och uppdragets storlek och utmaningar kommer vi in på avtalsbiten och diskuterar uppdragets villkor och pris. 

Fas 3. Implementering Här trycker vi gasen i botten. Nu börjar vår personal jobba under er regi och finns till ert förfogande. Vi på 365 bemanning är ständigt närvarande för att stödja både er och vår personal efter behov. 

Alkohol och – drogpolicy 

Alkohol och droger är inte förenligt med arbete, i synnerhet ett riskfyllt, som chaufför. 365 Bemanning AB arbetar aktivt med att säkerställa att våra anställda är alkohol och – drogfria under arbetstid. Vid misstanke kan du som Kund kräva att vi genomför alkohol och/eller drogtest på den anställde i fråga. 


Policy mot särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskild arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 


Arbetsmiljö- och säkerhet 

Vi tar säkerhetsfrågor på största allvar. Innan vi accepterar ett uppdrag genomför vi en säkerhetsomgång för att försäkra om att vi inte utsätter vår personal för onödiga arbetsmiljörelaterade risker. Vi har nära samarbete med våra skyddsombud för att säkra de anställdas välmående.